Älykkäitä tuotteita nyt ja tulevaisuudessa

Älykkyys lisääntyy entisestään niin verkostoissa kuin kotona.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Sähköautoilu tuo lisää mahdollisuuksia älyverkon hyödyntämiseen
Älykkäiden verkostojen tehtävänä on välittää ajantasaista mittaustietoa, jonka avulla helpotetaan kytkentätilanteita ja hallitaan verkostoja entistä paremmin. Älykkäät ratkaisut lisääntyvät tulevaisuudessa, jolloin esimerkiksi sähköauton akkua pysytään hyödyntämään varastona.

Lappeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtaja Arto Taipale on työskennellyt Energialla jo yli 15 vuoden ajan. Hänen on toiminut pääasiassa sähköverkoston parissa verkkojohtajana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on toiminut myös kaukolämpö-, maakaasu- ja vesiverkkojen vetäjänä sekä vastuuhenkilönä. Digitaalisuus ja älykkyys ovat lisääntyneet Taipaleen uran aikana voimakkaasti.

– On siirrytty iso askel kohti kestävän kehityksen mukaista älykästä yhteiskuntaa, jossa energian ja veden tuotanto kohtaa joka hetki niiden kulloisenkin kulutuksen. Tuotannon ja kulutuksen tasapainoa haetaan perinteisen tuotannon säädön sijasta entistä enemmän myös kulutuksen joustoilla. Tällöin kuluttajat osallistuvat omilla kuormilla ja kulutustottumuksia muuttamalla valtakunnan tason tuotannon säätöön, Taipale kertoo.

Älykkäät verkostot välittävät tietoa

Älykästä tuotantoa ja älykkäitä koteja yhdistävät niiden välissä olevat älykkäät verkostot. Niiden tehtävänä on välittää ajantasaista mittaustietoa asiakkaiden kulutuksesta ja pientuotannosta muille tuottajlle sekä sähkön osalta sähkömarkkinnoille.

Älykkäät verkostot auttavat verkonhaltijoita hallitsemaan verkostoja entistä paremmin. Lappeenrannan Energiaverkoilla on sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja maalämpöverkostoja tuhansia kilometrejä. Verkostojen kunto ja ikä vaihtelevat: jotkut ovat uusia ja toiset 50 vuotta vanhoja.

– Verkostojen kunnosta ja kuormituksesta on tärkeää saada ajantasaista tietoa, jotta niiden kunnossapitotoimet ja saneeraukset voidaan aloittaa oikea-aikaisesti. Ajantasaisen mittaustiedon ansiosta myös verkostojen kytkentätilanteet voidaan optimoida, jolloin esimerkiksi lämpöverkostojen häviöt saadaan minimoitua, Taipale tarkentaa.

Nykytekniikan avulla verkostojen kunto- ja kytkentätiedot ovat helposti saatavilla niin toimistossa, etätyöpisteessä kuin maastossa.

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa älykkäitä ratkaisuja pystytään hyödyntämään entistä enemmän. Esimerkiksi sähköautot yleistyessä niiden akkuja voidaan käyttää varastona.

– Sähköautojen akkuja ladataan alhaisen sähkön hinnan aikana ja varastoitu sähköenergia puretaan korkeamman kulutuksen ja hinnan aikana. Samalla asiakas pääsee mukaan sähkömarkkinoille, Taipale kertoo.

Älykkyys näkyy tulevaisuudessa myös kiinteistöjen lämmityksessä. Kaukolämmitettyjen kiinteistöjen lämpötilaa pystytään säätämään siten, että asiakkaan käyttämä lämmitysteho on mahdollisimman optimaalinen.

– Kiinteistön sisälämpötilaa säätämällä voidaan varautua käyttöveden kulutushuippuihin. Toimenpiteellä tasataan asiakkaan lämmön kulutusta ja luodaan säästöä lämmityskuluihin, Taipale kommentoi.

Lue lisää älykkyyden ja energiatehokkuuden hyödyntämisestä:

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.