13.2.2018

​Uus-Lavolassa saneerataan kaukolämpöverkostoa

Lappeenrannan Energiaverkot saneeraa Uus-Lavolassa Poronkadulla parhaillaan kaukolämpölinjaa noin 70 metrin matkalta. Kaivu- ja putkityöt aiheuttavat häiriöitä liikenteelle Poronkadun ja Merenlahdentien risteyksessä. Työmaan henkilökunta pyytää ihmisiä noudattamaan erityistä varoivaisuutta alueella.

Merenlahdentien poikki on kaivettu kaivanto ja kaivannon päälle on asennettu ajosiltoja, jotta liikenne voi kulkea normaalisti. Alennetulla nopeusrajoituksella pyritään tekemään vilkkaasta risteyksestä entistä turvallisempi. Alueella liikkuu runsaasti koululaisia, jotka on otettu huomioon työmaalla. 

Lappeenrannan Energiaverkkojen kaukolämmön verkostomestari Janne Kuningas kertoo, että joulukuussa alueella korjattu vuoto kerkesi aiheuttamaan vahinkoa Poronkadun runkojohdolle, minkä vuoksi kyseinen matka joudutaan nyt uusimaan.

-  Uusi runkojohto otetaan käyttöön viikkojen 7 ja 8 aikana. Runkojohdon saneeraustöiden ohessa rakennetaan yhdelle kerrostalolle uusi talojohto. Työt valmistuvat maaliskuun puoleen väliin mennessä.