19.4.2017

Sähköverkon mahdollisesta viasta kannattaa ilmoittaa

Sähkönjakeluverkko koostuu keskijänniteverkosta ja pienjänniteverkosta. Sähköverkko on rakennettu asemakaava-alueilla pääsääntöisesti maakaapelilla ja haja-asutusalueilla ilmakaapelilla. Keskijänniteilmajohdon tunnistaa leveästä johdinkadusta ja selkeästi erillään kulkevasta kolmesta johtimesta, jotka on asennettu pylvään latvassa sijaitsevaan metalliseen orteen. Pienjänniteilmajohto on tyypillisesti yksittäinen riippukierrekaapeli, jossa kirkkaan kannatinjohtimen ympärille on ”letitetty” mustat vaihejohtimet ja haja-asutusalueella pienjännitekaapeli voi kulkea ilmassa talon seinään saakka.

Lappeenrannan Energiaverkkojen jakelualueella on sähköverkkoa noin 6000 kilometriä, joista keskijänniteverkon osuus on n. 2000 kilometriä ja pienjänniteverkon osuus 4000 kilometriä. Maakaapeliverkon näkyviä sähkölaitteita ovat puistomuuntamot ja jakokaapit, jotka sijaitsevat tonttien ja katujen varsilla. Jakeluverkon sähkölaitteet ovat merkitty sähköiskunvaara- ja hengenvaarakyltein, jotta maallikot osaavat varoa laitteita.

Lappeenrannan Energiaverkkojen sähkön käyttöpäällikkö Antti Lintunen kertoo, että keskijänniteverkkoa valvotaan automaattisella verkonvalvontajärjestelmällä ja kaikki verkossa tapahtuvat häiriöt havaitaan sähkön käyttökeskuksessa:

- Esimerkiksi puun kaatuessa sähköjohdolle häiriö ja häiriöalue ovat välittömästi käyttökeskuksessa tiedossa, mutta tarkkaa sijaintia, mihin puun on kaatunut, ei selviä kuin maastopartioinnin avulla. Tästä johtuen on erittäin arvokasta tietoa ilmoittaa meidän asiakasvikanumeroon, mikäli havaitsee puun kaatuneena sähkölinjalle tai minkään mahdollisesti sähköhäiriön aiheuttavan poikkeaman sähköverkossa. Vianaiheuttajan paikallistaminen nopeuttaa merkittävästi viankorjaamista ja sähköjen palauttamista asiakkaillemme.

Kuva 1-1.jpgkuva 1-2.jpg
Kuvissa keskijänniteilmajohto (vas.) ja 20/0,4 kV pylväsmuuntamo (oik.)
 
Pienjänniteilmakaapeli on suojattu eristävällä materiaalilla, joten sähkön jakelu toimii yleensä normaalista vaikka puu olisikin kaatuneena johdolle. Mikäli puuta ei ajoissa poisteta johdolta, aiheuttaa se lopulta häiriön eristeen hankautuessa puhki.
 
Lintunen huomauttaa, että kaikki ilmoitukset sähkölinjoilla kaatuneista puista ovat tärkeää tietoa, vaikka häiriötä ei vielä olisikaan.
- Erityisesti voimakkaiden myrskyjen jälkeen puita löydetään paljon pienjännitejohdoille kaatuneina. Luonnossa liikkuvilta toivomme aina  aktiivisuutta ja pyydämme ilmoittamaan vikailmoitusnumeroon, mikäli havaitsee sähkölinjan läheisyydessä kuolleita tai muutoin vioittuneita puita, jotka kaatuessaan ylettäisivät sähköjohdolle. Nämä ovat tärkeää tietoa, kun puut päästään poistamaan ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä sähkönjakeluun.
 
kuva 2-1.jpgkuva 2-2.jpg
Kuvissa pienjänniteilmakaapeli (vas.) ja pienjänniteavolinja (oik.)

 

Huolehdi sähköturvallisuudestasi!

Sähkölinjan päälle kaatunutta puuta ei saa koskaan poistaa muut kuin sähköalan ammattihenkilöt. Sähköjohdossa voi olla jännite, vaikka puu koskettaa johtimia tai sähkö saattaa palautua linjaan. Tällöin on vakava sähköiskun vaara koskettaessa kaatunutta puuta tai liikkuessa puun lähistöllä.

Kiinteistöön voi myös tulla sähköhäiriö, jossa osittain talossa sähköt toimivat ja osa talosta on ilman sähköä. Tämä voi johtua sähkökaapelin vaihejohtimen katkeamisesta tai yleisemmin kiinteistön oman pää- tai ryhmäsulakkeen palamisesta.

- Kiinteistön omat sulakkeet kannattaa aina tarkistaa ennen vikailmoitusnumeroon soittamista, Lintunen muistuttaa.

Pääsulakkeet saattavat sijaita sisätilojen sijaan esim. talon ulkoseinällä, vintillä tai ulkorakennuksessa.

Mikäli asiakas havaitsee sähköhäiriön, jossa laitteet eivät toimi normaalisti ja valaistus himmenee ja kirkastuu voimakkaasta, suositellaan katkaisemaan kiinteistön sähköpääkytkin ja soittamaan viipymättä vikailmoitusnumeroon mahdollisten lisävaurioiden välttämiseksi. 

Maakaapeliverkossa sähköverkon laitteiden rikkoutumisia tapahtuu tyypillisesti talvisin, kun kinoksien alle jääneitä jakokaappeja kolhitaan katuja auratessa, tai autoilija törmää jakokaappiin tai puistomuuntamoon.
- Pyydämme ilmoittamaan vikailmoitusnumeroon aina huomatessa selvästi kallistuneen tai kolhaistun jakokaapin tai kaapin oven ollessa raollaan.
 
Lappeenrannan Energiaverkkojen sähkön vikailmoitusnumero 020 690 401 (mpm/pvm) päivystää 24/7.