5.1.2017

​Sähkön siirtohinnat nousivat 1.1.2017

Lappeenrannan Energiaverkot Oy varautuu tulevien vuosien kasvaviin toimitusvarmuusinvestointeihin. Toimitusvarmuusinvestoinneilla tullaan täyttämään mm. sähkömarkkinalain velvoite, jonka mukaan myrskyn tai lumikuorman seurauksena asemakaava-alueilla ei saa esiintyä yli 6 tunnin sähkökatkoa. Muualla jakelualueella vastaava vaatimus on 36 tuntia. Nämä velvoitteet on täytettävä vuoteen 2028 mennessä.

Lappeenrannan Energiaverkot on laatinut vuoden 2028 tavoiteverkon, jolla yllä mainitut vaatimukset saadaan toteutettua. Tavoiteverkon rakentaminen vaatii vuosittain noin 12 M€:n investoinnit.

Lappeenrannan Energiaverkot on tiedottanut kirjeitse asiakkaitaan, että tavoiteverkon rakentamisen rahoittaminen edellyttää sähkön siirtohintojen korottamista noin 10 % vuosina 2017 ja 2018.

Sähköverottomien siirtohintojen kymmenen prosentin nosto lisää kerrostaloasujan sähkön siirron vuosilaskua noin 16 euroa.

Sähkölämmittäjän, joka kuluttaa 20 000 kWh vuodessa, lasku nousee noin 73 euroa.

Sähköverolliset siirtohinnat nousevat kerrostaloasujalle 7,6 % ja sähkölämmittäjälle 5,7 %.

Uusi sähkönsiirron hinnasto on luettavissa verkkosivuiltamme.