8.5.2018

Paineviemärisaneeraus Voisalmen ja Pallon välillä on alkanut

Lappeenrannan Energiaverkot saneeraa vesistössä olevan paineviemärin välillä Voisalmi-Tyysterniemi-Pallo. Yhteensä saneerattavaa paineviemäri tulee noin 2000 metriä. Urakka alkaa toukokuussa ja valmistuu tämän vuoden joulukuussa. Vesistössä ei tehdä töitä virkistyskäyttökauden aikana eli 1.6.-31.8.

Urakassa tehdään Pallon päässä putken rantautuminen maa-alueella olevaan kaivoon. Pääurakoitsija joutuu sulkemaan Taipalsaarentien ja Tyysterniementien välisen vesistöalueen suojaseinillä painevesiupotustyön ajaksi. Veden laatua tarkkaillaan saneerauksen edessä ja suojaseinät poistetaan vasta, kun tarkkailun tulokset sen mahdollistavat. Pääurakoitsija pyrkii tiedottamaan vesistön sulkemisesta paikallislehdissä ja radiossa. Pääurakoitsijana toimii Kreate Oy.

Voisalmi-Pallo-paineviemärisaneeraus-kesä2018.png
Kuvassa näkyy saneerattavan paineviemärin linja välillä Voisalmi-Pallo.