6.11.2017

Energia tiedottaa maakaasun hinnan ja kaukolämmön hinnoittelun muutoksista 1.1.2018 alkaen

Lappeenrannan Energia Oy on Lappeenrannassa toimiva, kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Yhtiön pääasiallinen toiminta on kaukolämmön, maakaasun, sähkön ja veden jakelu ja myynti.

Maakaasun myyntihinta nousee hieman

Lappeenrannan Energian maakaasun myyntihinnat nousevat n. 1,5 prosenttia 1.1.2018 alkaen. Muutoksen taustalla on maakaasun tukkuhinnoittelun muutos.

Lappeenrannan Energian maakaasun myyntihinnat on sidottu maakaasun maahantuoja Gasum Oy:n pienkulutustariffin hinnoitteluun. Gasum Oy:n hinnoittelussa tapahtuvat muutokset siirretään myyntihintoihin sellaisenaan.

Maakaasun kokonaishinta nousee noin 3 %

Maakaasun kokonaishinnat nousevat keskimäärin n. 3,0 %, kun otetaan huomioon sekä maakaasun siirto- että myyntihinnoissa tapahtuneet muutokset. Tyyppikäyttäjittäin korotus on oheinen:

omakotitalo, vuosikulutus 20 MWh, vuosikustannus n. 60 €/a

kerrostalo, vuosikulutus 150 MWh, vuosikustannus n. 500 €/a

pkt-teollisuus, vuosikulutus 300 MWh, vuosikustannus n. 1 475 €/a

 

Kaukolämmön hinnoittelu muuttuu vuoden 2018 alusta

Kaukolämmön hinnoittelussa tapahtuu kaksi muutosta yhtä aikaa. Ensinnäkin kaukolämmön hinnat muuttuvat ja toisaalta kaukolämmön perusmaksun määräytymisperusteet muuttuvat.

Kaukolämmön perusmaksun määräytymisperusteet vastaavat jatkossa Energiateollisuus ry:n suositusta K15/2014 - Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina.

Kaukolämmön hinnoittelu

Kaukolämmön hinnoittelu muuttuu siten, että perusmaksut laskevat 5,0 % ja energiamaksut nousevat 2,9 %. Keskimääräinen vaikutus kaukolämpöhintoihin on n. 0,7 %.

Hinnoittelumuutoksen vaikutus tyyppiasiakkaiden lämmityskuluihin on oheisen taulukon mukainen:

omakotitalo        600 m3        18 MWh     0,0 %     0,0 € / kk
rivi-/kerrostalo    5 000 m3     150 MWh   1,3 %    14,3 € / kk
kerrostalo           20 000 m3   600 MWh   1,7 %    69,1 € / kk

omakotitalo, 1 asunto, 0,2 m3/h, 10 kW, 18 MWh, 200 m2, 600m3

rivi-/kerrostalo, 15 asuntoa, 0,8 m3/h, 70 kW, 150 MWh, 1 700 m2, 5 000 m3

kerrostalo, 80 asuntoa, 2,8 m3/h, 230 kW, 600 MWh, 6 700 m2, 20 000 m3

Edellisen kerran kaukolämmön hinnoittelua muutettiin 1.12.2013.

Kaukolämmön perusmaksujen määräytymisperuste

Kaukolämmön perusmaksut määräytyvät 1.1.2018 alkaen kiinteistön todelliseen lämmön kulutukseen perustuen. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteiltä eikä koske pientaloja (rakennustilavuus < 1000 m3).

Perusmaksujen määräytymisperusteena käytettävä laskutusvesivirta määritetään kiinteistön lämpötehon ja kaukolämmön meno- ja paluuveden lämpötilojen perusteella. Laskutusvesivirta tarkistetaan jatkossa vuosittain ja mahdollisista muutoksista informoidaan kirjallisesti etukäteen.

Laskutusvesivirran määräytyminen todellisen lämmöntarpeen mukaisesti kannustaa lämpöasiakkaita energiansäästötoimiin ja huolehtimaan kaukolämpölaitteiston kunnosta ja toiminnasta. Laskutusvesivirta kohtelee asiakkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Asiakkaille lähetetään myöhemmin syksyllä erillinen kirje kiinteistön laskutusvesivirrasta ja perusmaksuista 1.1.2018 alkaen.

Perusmaksujen määräytymisperusteen muutos laskee kaukolämmön hinnoittelua keskimäärin n. 2,5 %. Asiakaskohtaiset muutokset vaihtelevat nykyisen ja uuden kulutukseen perustuvan laskutusvesivirran mukaisesti.

Uudistuksen yhteydessä laskutusvesivirta-käsite korvaa aikaisemmin käytetyn tilausvesivirta-käsitteen. 

Asiakkaita tiedotetaan muutoksista tuotekohtaisesti asiakaskirjeillä marraskuun aikana.